wysyłka 24h

Polityka prywatności

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych Użytkowników Sklepu internetowego dostępnego w domenie gatu.pl
 2. Administratorem danych osobowych jest operator Sklepu internetowego GATU Spółka Cywilna Agata Turowska, Alicja Turowska (dalej: Sklep internetowy) GATU Spółka Cywilna Agata Turowska, Alicja Turowska, Rydla 4a/2 66-620 Gubin, NIP: 926-168-93-30.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Zbierane przez Administratora dane będą:

  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  • przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 5. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§2 Zakres zbieranych danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług dostępnych w Sklepie internetowym.
 2. Zakres zbieranych danych jest adekwatny do celów, w jakim są one gromadzone (wskazane w §3 pkt 1 Polityki). W szczególności jest to: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu.

§3 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Dane osobowe Użytkowników i Partnerów mogą być przetwarzane są w następujących celach:

  • rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • podjęcia na żądanie Użytkownika działań przed zawarciem umowy i realizacji zawartej umowy sprzedaży, w tym obsługi płatności i dostawy towaru (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • dokonania zakupów on-line bez rejestracji konta Użytkownika, w tym wykonanie płatności internetowej oraz dostawy towaru (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych związanych z rachunkowością i podatkami oraz w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • przesyłania treści marketingowych o charakterze newsletter, na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ,
  • komunikacji z Użytkownikiem poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 2. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (§3 ust. 1) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności dostępnych w ramach Sklepu internetowego.

§4 Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzanie przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem Sklepu internetowego, a po ty czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 6 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w przypadku Użytkowników o zarejestrowanym koncie w serwisie) lub dokonania ostatniego zakupu (w przypadku Użytkowników wykonujących zakupy bez rejestracji).
 2. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji marketingowych będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.

§5 Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe mogą być ujawniane:

  • Partnerom Administratora,
  • operatorom płatności internetowych,
  • podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
  • kancelariom prawnym,
  • podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne.

 2. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych

§6 Praw osób, których dane dotyczą

 1. Użytkownik serwisu ma prawo w szczególności do:
  • uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora,

  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora,
  • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofanie,


 2. Osoba, której danej dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jej prawa lub wolności, w szczególności wynikające z RODO.
 3. Osoba, której dane dotyczą, w przypadku wątpliwości co do sposobu realizacji jej praw lub chęci wniesienia wniosku z żądaniem, o których mowa w §6 ust. 1 może w każdym momencie skontaktować się z Administratorem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§7 Postanowienia końcowe

 1. W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności, jednocześnie zapewnia, że prawa osób wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez ich zgody.

Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika.

Nasza Strona internetowa używa plików cookies do prawidłowego działania strony w tym do celów statystycznych. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce Plików Cookies

Zrozumiałem